Tartu Descartes'i Kool 
INFOLEHT
15. - 19. veebruar 2016    Nr 20 (636)

TUNNUSTUS 

JUHTKOND TÄNAB
  • bioloogiolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid Eha Vahtrast ja Kaja Haljasmetsa
  • õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas kooli jutuvestjate konkursi ja žüriid koosseisus: Piret Paatsi, Iiri Saar, Rut Vaik, Mare Liiv
  • 1.-3. klassi õpilasi, kes esinesid jutuvestjate konkursil ja nende õpetajaid
  • 8.b kl õpilasi ja nende juhendajat Evelin Randa esinemise eest Tartu Erakooli võõrkeelte päeval


ÜRITUSED

Inglise keele nädal
Jälgi infotelerit!


E      15. veebruar
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117
14.15    1.-3. kl juhatajate koosolek kab 228 

T      16. veebruar
10.00    1.a klass Laulupeomuuseumis
14.00-16.00  esineb 3. b klass näidendiga "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi" Karoliine lasteaias 

K      17. veebruar
8.30     Juhtkonna nõupidamine
13.00    Tartu koolijuhtide nõupidamine TDK-s
17.00 - 19.00 3.b klassiõhtu kab 321 

N      18. veebruar
11.15    4.-6. kl jutuvestjate konkurss kab 207

R      19. veebruar
12.00 4.b ja 4.c kl etendus "Saladuste puu" Laulupeomuuseumis


TEATED

·     VIDEOKONKURSS 
Eelmisel nädalal kuulutati välja õpilaste lühivideode konkurss, kuhu on oodatud lühifilmid koolielust.
Nutitelefoni taskust välja ja filmima!KOOLIELU

·      1.- 3. KL ÕPILASED VESTSID JUTTE MEREST

9. veebruaril toimus kooli saalis noorema astme õpilaste jutuvestjate konkurss. Kuna  2016. aasta on meil kuulutatud üleriigiliseks mereaastaks, siis olid osalejatelt oodatud just mereainelised jutukesed, pajatused ja muinasjutud.


1. ja 2. klassi üldvõitjaks kuulutati Siim Matson 2.a klassist looga "Miks on merevesi soolane?" Tema läheb meie kooli esindama linnavooru. Kuid oli teisigi säravaid esitusi. Eripreemia väärilisteks tunnistati:
* Kevin Reili 2.c klassist eriti julge esinemise eest
* Teisi Eli 2.a klassist eriti ilmeka esinemise eest
* Elisabeth Ristoja 2.c klassist eriti emotsionaalse esinemise eest

3. klassi õpilaste arvestuses väärisid kõrgeima tunnustuse Diljara Piiri ja Romet Prušinski 3.a klassist, nemad hinnati konkursi võitjateks ja lähevad meie kooli esindama jutuvestjate linnavooru. Silmapaistvalt toredasti esines ka Marten Kuus 3.b klassist, kes tunnistati eripreemia vääriliseks julge ja muheda esinemise eest.

Kõik tublid esinejad said mälestuseks diplomi. Parimaks tunnustuseks oli aga publiku aplaus. Publiku lemmikuteks osutusid sel korral Erki Amon 1.a klassist, Teisi Eli 2.a klassist ja Diljara Piiri 3.a klassist.

Tänu õpetaja Kaja Kivisiku juhtimisele ja klassijuhatajate ning esinejate tublile tööle kujunes jutuvestjate konkursist tore vaheldus koolipäeva.

Rut Vaik
žürii nimel


•   BIOLOOGIA OLÜMPIAAD

6. veebruaril toimus bioloogia piirkonnavoor.
Tulemused:
6. klass (16 osalejat)
2. koht Krislin Säre (6.a)

7. klass (34 osalejat)
2. koht Kaspar Sõukand (7.a)
4. koht Maria Eliise Merimäe (7.c)
13. koht Evelin Kimmel (7.a)

8. klass (35 osavõtjat)
10. koht Kelly Kelder (8.b)

9. klass (37 osavõtjat)
1. koht Erte Zimmer (9.c)
15. koht Eleri Aasmäe (9.c)
25. koht Märt Riso (9.a)

 

•   AKTIIVNE VAHETUND 

Sellel nädalal mängiti aktiivses vahetunnis mängu "pallide lahing". Mängus oli 3 palli, need pidi üle võrgu mängima kas võrkpalli ülaltsöödu, altsöödu või ründelöögiga. Osalejaid oli palju kummaski võistkonnas 20 ringis, tüdrukute võistkond võistles poiste vastu. 2-1 geimidega võitsid seekord poisid! 

Järgmise nädala aktiivse vahetunni kohta jälgi reklaami infoteleris. 

Julia Kirpu-Voomets
ja Eha Vahtras,
õpetajad