Eelkool 2017/2018 õa.

Eelkool alustab tööd 5. oktoobril ja hakkab toimuma neljapäeviti kell 15.00 - 17.00. 
Esimesel korral kestab eelkool kella 15.00 - 16.00.

Koolivaheaegadel eelkooli ei toimu.

Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel (koolis olemas avalduse vorm).

Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.

Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks.

Lapsel peab endal olema isiklik pinal (2 harilikku pliiatsit, värvipliiatsid, viltpliiatsid, pulgaliim, käärid).

Registreerimine kooli kantseleis (Anne 65, I korrus) 30. septembrini.

Info telefonil 746 1800.