Vastuvõtt 1. klassi 2024/2025

MIKS VALIDA MEIE KOOL?

Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel, mida toetavad ja rikastavad:
 • Tugev põhi võõrkeeltele – koolikavva lisandub A-keelena inglise keel alates 2. klassist. B-keele valikus pakume prantsuse või vene keelt ja III kooliastmes on soovijatel võimalus õppida kolmandat võõrkeelt. Lähemalt saab võõrkeelte õppimise kohta lugeda siit.
 • Liikuma Kutsuv Kool – kasutame liikumispause tundides ja liigume aktiivselt vahetundides.
 • Väljakujunenud traditsioonid – õpilaskontserdid, õppekäigud, õuesõpe, väljasõidud, teatrikülastused, aineolümpiaadid ja võistlused, loomekonkursid ja palju muud.
 • Logopeed, psühholoog, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog – aitavad ja toetavad last vajaduse korral.
 • Pikapäevakool – pakub lapsele võimalust osaleda pärast tundide lõppu endale meelepärastes huviringides, ühistes tegevustes, saada vajadusel õpiabi koduste ülesannete lahendamisel ning arendada ennast lemmiktegevustes. Õpiraskuste puhul on võimalus osaleda ka õpiabitundides. Osalejate arvamusega tutvu siin!
 • Huviringid – huvitegevus annab lapsele võimalusi enda mitmekülgseks arendamiseks, lisab päeva rõõmu ja eduelamusi. Tegeleda saab peotantsu, tantsimisega, näitlemisega, osaleda pallimängu-, male- ja kunstiringis (Omanäoline EraHuvikool) ning kaasa lüüa laulukoorides.
 • Pilliõpe – kord nädalas on sellel õppeaastal 1. klassi õpilastel suurepärane võimalus õppida Tartu II Muusikakoolis kolme muusikainstrumenti, milleks on kannel, plokkflööt ja löökpillid. Ühte pilli õpitakse kuus tundi. Iga tsükli lõpus toimub väike kontsert vanematele, kus esitatakse kuue tunni jooksul õpitud pillilugusid. Videoklippi teise tsükli lõpus toimunud kontserdist saab vaadata siin.
 • Koostöö spordiklubidega – VK Janika, SK Duo, SK Do. Head sportimisvõimalused nii koolis kohapeal, kui ka A Le Coq Spordimajas. Loe lähemalt sportimise kohta siit!
 • Koolivorm – meie kooli ühtekuuluvust tugevdavad kooli müts ja vest.

Väärtused

Me väärtustame tervislikke eluviise, turvalisust, häid suhteid ning koostööd, loomingulisust, traditsioone ja ajaga kaasas käimist. Peame oluliseks koolirõõmu säilitamist kogu põhikooli vältel. Oleme veendunud, et üheskoos saame teie last toetada viisil, mis aitab tal saavutada maksimaalne edukus õppetööl. Anname endast parima, et teie laps omandaks head õpiharjumused, tugeva vastutustunde ja enesedistsipliini.

Eesmärk

Meie eesmärgiks on inspireerida teie last viisil, mis aitab tal avastada ja saavutada enese kohta üha uusi teadmisi ja oskusi. Soovime, et meie koolist kasvaksid välja lapsed, kes on avara maailmavaate ja lugupidava suhtumisega, lahked ja kohusetundlikud.

Tutvu siin ka meie edukate tulemustega viimasel PISA testil.

Tartu Descartes'i Kooli õppima määratud laste vastuvõtmise taotlusi saab esitada ARNO keskkonna kaudu, vajadusel ka kooli kantseleis (Anne 65) tööpäeviti kl 8.00–16.00.

Vanem esitab kooli vastuvõtmiseks lisaks taotlusele:

 • lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus)
 • vanema isikut tõendava dokumendi
 • lapse tervisekaart perearstilt (sügisel)
 • lasteaiast koolivalmiduskaart (hiljemalt 20. juuniks)

Kool väljastab lastele õpilaspiletid, mille jaoks tehakse koolis foto septembri alguses. Õpilaspilet toimib ka bussikaardina Tartu linna ühistranspordis. Täpsemat infot bussikaardi kohta leiab siit.

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014 a määrusega nr 6 (loe siit).

Olulised kuupäevad:

15.03–15.04 saab vanem e-keskkonna ARNO kaudu esitada taotlust uue elukohajärgse põhikooli määramiseks.
01.05 avaldatakse ARNO keskkonnas vabade õppekohtade arv Tartu linna koolide 1. klassides.
Hiljemalt 20.06 esitab lapsevanem koolivalmiduskaardi sellesse kooli, kus laps asub õppima.

Kontaktinfo:

 • Tel 746 1800 (kantselei) või 746 1803 (õppealajuhataja)
 • E-post: kool@tdk.ee