Loovtöö III kooliastmes

TDK-s tehakse loovtöö 8. klassis. Soovitavalt võiks  loovtöö olla praktilise väljundiga (st valmib mingi asi/ese), näiteks:

Korraldus

Juhendamine

Vormistus

Loovtöö võib asendada olümpiaadi, konkursi vms:

 Hindamine

 Koordineerimine

Loovtööde koordinaatoriks 2017/18. õppeaastal on Ardi Kärberg. Vajadusel/võimalusel kaasame abikoordinaatori/koordinaatoreid.