Viljandi koolis toimunud tulistamisjuhtum, milles hukkus õpetaja, ei jäta meist kedagi ükskõikseks.

Hoolimata kogu sündmuse traagilisusest on kooli esmane ülesanne rahulikuks jääda, säilitada tavapärane koolirutiin ning sisendada rahu nii õpilastele kui õpetajatele. Koolielu peab jätkuma tavapäraselt ka pärast 27.10. toimunut. Samas peame me kõik endale teadvustama, et sellised juhtumid ühiskonnas on siiski võimalikud.

Õpilastega, kes soovivad arutada ja vajavad emotsionaalset toetust juhtunuga toimetulekuks, saavad rääkida nii klassijuhatajad kui aineõpetajad, samuti kooli tugipersonal.

Ainus reaalne ennetustöö taoliste sündmuste vältimiseks on märkamine ja hoolimine nii koolis kui kodus. 

Kooli personal hoidub spekulatsioonidest ja viha õhutamisest ning teeb kõik endast oleneva,et tagada turvatunne koolis.

Kogu koolipere toetab ühiselt kõiki abi vajavaid õpilasi.

Selleks saavad anda panuse õpilased, kes kaaslases muutust märgates sellest teavitavad ja õpetajad, kes õpilastest hoolivad, probleemidega tegelevad ning vajadusel abi otsivad. Kõige suurema panuse lapse emotsionaalse turvatunde tagamiseks saavad aga anda vaid vanemad, kelle kasvatuslikud otsused ja eeskuju määrab laste saatuse. 

Võtmesõnad turvalisuse tagamiseks on: 
märkamine, 
hoolimine, 
teavitamine,
koostöö kooli ja kodu vahel.