Toimus koolitus liikumise kasutamisest õppeprotsessis

Tartu Haridusfestivali raames toimus teisipäeval, 25. oktoobril meie juures koolitus "Liikumist soodustavate õppemeetodite rakendamine. Teooria ja praktika." Koolituse viisid läbi TDK õpetajad ja TÜ liikumislabori esindajad. 
Koolituse esimese osa sisustasid Merike Kull, Katrin Mägi, Maarja Kalma ja Kerli Mooses Tartu Ülikooli liikumislaborist. "Täname Tartu Descartes'i Kooli, kelle kutsel oli meil võimalus osaleda nende kooli töötoas, mis leidis aset Tartu haridusfestivali raames. Koos paljude erinevate koolide õpetajatega arutasime, et mida on koolil võita laste liikumise toetamisel ning samuti katsetasime, kuidas seda teha. Nagu koolis ikka, toimus ka tunnikontroll, mis loomulikult toimus liikumistegevustena," võttis Merike Kull päeva kokku Facebookis VUNK! Liikuma kutsuva kooli grupis.

Koolituse teises osas tutvustasid oma kogemusi meie őpetajad Kaja Kivisikk, Greta-Eva Kalberg, Marina Reinsalu, Pirgit Palm ja Küllike Kütimets.

Terves kehas terve vaim! :)