Prantsuse keele e-kursus lastevanematele


Head lapsevanemad!

E-kursus võimaldab koos lapsega prantsuse keelt õppida ja iseseisvalt oma keelealast silmaringi laiendada. E-kursuse aluseks on 4. klassi prantsuse keele ainekava. Õppematerjal sisaldab 4. klassis õpitavat sõnavara koos hääldusega, grammatika selgitusi ja lühiülevaadet prantsuse keelest ja kultuurist. Kursuse on koostanud õpetaja Greta-Eva Kalberg.

Õppematerjalide lingi leiab kooli kodulehelt.

Head õppimist!