Created on 25.02.2015 by marii, See all articles

Info põhikooli lõpetajatele

Tartu Linnavalitsus on koostanud ülevaate Tartu gümnaasiumidest.
Hea põhikoolilõpetaja! Uuri infot gümnaasiumis õppimise kohta siit.